dijous, 13 de setembre del 2012

Schweizer Mustermesse Basel [La Fira Suïssa de Basilea] (4)


Els cartells de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea (3). Els cartells de Karl Bickel, Carl Wendolin Scherer i Ernst Keiser

Fotografia de 1942 del recinte de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea.


En aquest article presentarem en primer lloc sis cartells que Karl Bickel (Zuric, 1886 – Walenstadtberg, 1982) va fer per a la Fira Suïssa de Basilea. Nascut el 1886, als divuit anys Karl Bickel va entrar a treballar com a aprenent de litògraf i gravador en un taller d’arts gràfiques, mentre acudia a les classes nocturnes de l’Escola d’Arts Decoratives de Zuric. L’any 1908, en una estada a Itàlia va iniciar-se en l’art de l’escultura. Entre 1917 i 1924 va treballar en el taller gràfic de J. E. Wolfensberger de Zuric, on va destacar en el disseny de segells, bitllets de banc i cartells. L’any 1924 es va instal·lar a la ciutat de Walenstadtberg on va començar la seva monumental obra, anomenada Paxmal (monument a la pau), en mosaic i pedra. Karl Bickel va finalitzar l’any 1949 aquest vast monument que pretén ser una al·legoria utòpica d’una comunitat humana pacífica.

El disseny dels cartells que Karl Bickel va fer per a la Fira Suïssa de Basilea dels anys 1925 a 1928 i, posteriorment, per a la de 1932, és el mateix, únicament canvia el color del fons de la composició. El motiu iconogràfic principal és una testa vista de perfil de Mercuri, el déu protector del comerç. El disseny recorda la faceta escultòrica de Bickel ja que el cap de Mercuri simula perfectament un bust. En la part frontal del casc alat es distingeix la creu blanca característica de la bandera suïssa. El fons del cartell de 1925 és groc i el text informatiu, amb el nom de l’esdeveniment firal destacat sobre una franja negra, ocupa la part inferior de la composició. El fons del cartell de 1926 és verd i la tipografia, negra. El fons de la composició de 1927 és vermell, mentre el nom de la institució firal destaca en negre i les dates de celebració de la fira en blanc. El cartell de 1928, del qual presentem dues versions, en francès i en rus, també destaca pel seu fons vermell tot i que en aquest cas la tipografia és tota negra.

Cartell de Karl Bickel de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1925.


Cartell de Karl Bickel de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1926.[1]

Cartell de Karl Bickel de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1927.[2]


Versió en francès del cartell de Karl Bickel de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1928.[3]

Versió en rus del cartell de Karl Bickel de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1928.[4]


L’any 1932, la Fira de Mostres Suïssa va recuperar el disseny de Karl Bickel de 1925, tot i que l’artista va introduir modificacions rellevants. El motiu iconogràfic principal continua sent el cap de Mercuri vist de perfil. El dibuix és el mateix però ha perdut la semblança escultòrica de les testes dels cartells precedents, ja que la de 1932 és monocroma, concretament vermella. El fons de la composició és blanc, les dates de celebració de l’esdeveniment són vermelles mentre el nom la institució firal destaca en negre a la part inferior i lleugerament inclinat en posició ascendent d’esquerra a dreta.

Cartell de Karl Bickel de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1932.[5]

El pintor i gravador Carl Wendolin Scherer (Basilea, 1890 – Zuric, 1953) va ser l’autor del cartell de l’edició de 1929 de la Schweizer Mustermesse Basel. Indirectament, Mercuri torna a estar present en aquesta composició. Un mà, suposem que la del déu protector del comerç, prem amb força el caduceu, un dels seus atributs més característics. La bandera helvètica corona el caduceu. Tots els elements iconogràfics i tipogràfics del cartell destaquen amb força sobre un fons d’un blau marí extremadament intens.

Cartell de Carl Wendolin Scherer de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1929.[6]

Si el caduceu era el recurs iconogràfic del cartell de 1929, el de l’edició de 1930 és el logotip de la institució firal, el casc alat de Mercuri amb els colors de la bandera suïssa. Ernst Keiser (Basilea, 1894 – Münchenstein, 1960), pintor i dissenyador gràfic, l’autor d’aquest cartell, utilitza la mateixa gamma cromàtica que Carl Wendolin Scherer en la composició precedent. Sobre un fons blau marí intens destaca en groc el text informatiu, que ocupa tres quartes parts de la superfície del cartell, i el logotip de la Fira a la part superior.

Cartell d’Ernst Keiser de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1930.[7]

El darrer cartell de l’article d’avui, el de l’edició de 1931 de la Fira Suïssa de Basilea, és d’un autor desconegut. Presenta una composició cromàtica molt similar a la dels dos cartells precedents, tot i que la interpretació iconogràfica és més difícil de precisar. A l’esquerra de la part inferior apareix un semicercle groc que molt bé es podria interpretar com el Sol que irradia la seva energia a l’espai. Centrat en l’extrem superior del cartell, hi ha un altre cercle amb els colors de la bandera helvètica que representaria el país alpí. El text informatiu, en blanc, es troba distribuït entre l’esquerra de la part superior i la part inferior.

Cartell d’autor desconegut de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1931.[8][1] CCSA. Graphische Sammlung NB / BN / NL (BE). Signatur: SNL_EXPO_226.
[2] CCSA. Graphische Sammlung NB / BN / NL (BE). Signatur: SNL_EXPO_224.
[3] CCSA. Graphische Sammlung. Bibliothèque de Genève. Cote: 13.16. Cote: Ca 977.
[4] CCSA. Graphische Sammlung. Bibliothèque de Genève. Cote: 13.16. Cote: Ca 1524.
[5] CCSA. Graphische Sammlung NB / BN / NL (BE). Signatur: SNL_EXPO_220.
[6] CCSA. Graphische Sammlung NB / BN / NL (BE). Signatur: SNL_EXPO_223.
[7] CCSA. Graphische Sammlung NB / BN / NL (BE). Signatur: SNL_EXPO_222.
[8] CCSA. Graphische Sammlung NB / BN / NL (BE). Signatur: SNL_EXPO_221.

dimecres, 5 de setembre del 2012

Schweizer Mustermesse Basel [La Fira Suïssa de Basilea] (3)

Els cartells de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea (2). Els cartells de Robert Stoecklin

Detall d’un targetó de promoció i informació de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de l’any 1923.[1]

Els pròxims set cartells de la Fira Suïssa de Basilea corresponen al període 1922-1925 i són obra de l’artista suís Robert Stoecklin (Basilea, 1884 –1931). El primer cartell és una composició en la qual no hi ha cap imatge gràfica, únicament text informatiu. Es traca d’un cartell que informa els possibles expositors del termini d’admissió per participar en l’esdeveniment firal que tindrà lloc la primavera de 1922 i que finalitza el 31 de gener. El text en negre destaca sobre un fons clar amb una tipografia que recorda la lletra gòtica.

Versió en francès d’un cartell informatiu de Robert Stoecklin de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1922.[2]

El cartell de la Fira de Basilea de 1922, del qual presentem les versions en llengua alemanya i francesa, té com a recurs iconogràfic principal el caduceu de Mercuri, un dels atributs característics del déu protector del comerç. Sobre un fons negre, destaca en vermell el nom de la ciutat suïssa i el caduceu, coronat amb el casc alat de Mercuri; en gris l’any i en verd les dates de celebració de l’esdeveniment firal i el nom oficial de la fira. En aquest cartell apareix per primera vegada el que serà el logotip de la Schweizer Mustermesse / Foire Suisse d’Echantillons, el casc alat de Mercuri amb els colors de la bandera suïssa, quasi bé omnipresent en la majoria dels cartells d’aquest Fira.


Versió en alemany del cartell de Robert Stoecklin de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1922.[3]

Versió en francès del cartell de Robert Stoecklin de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1922.[4]

El cartell de la Fira Suïssa de l’any següent, l’edició de 1923, presenta la mateixa composició iconogràfica que la del cartell precedent, amb petites modificacions pel que fa a la ubicació del text. Robert Stoecklin opta per un color marronós, perfilat amb una mica de pinzellades grogues, per destacar sobre un fons clar el motiu iconogràfic central, el caduceu de Mercuri, i el text informatiu. D’aquest cartell també presentem dues versions, en llengua alemanya i francesa.

Versió en alemany del cartell de Robert Stoecklin de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1923.[5]

Versió en francès del cartell de Robert Stoecklin de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1923.[6]

Robert Stoecklin utilitza dos colors, el negre i el verd, per compondre el cartell de l’edició de 1924 de la Fira Suïssa de Basilea. El text informatiu ocupa les tres quartes parts inferiors de la composició, mentre que l’únic recurs iconogràfica que empra l’artista, el casc alat de Mercuri amb la creu blanca, és a dir, el logotip de la Fira, té una presència destacada a la part superior.

Cartell de Robert Stoecklin de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1924.[7]

Novament el casc alat de Mercuri, amb les colors de la bandera suïssa, és el principal element iconogràfic de la composició que va fer Robert Stoecklin per la Fira de Mostres Suïssa de 1925. El text informatiu destaca en negre sobre el fons blanc com també ho fa el logotip de l’esdeveniment firal disposat en diagonal a l’esquerra del cartell.

Cartell de Robert Stoecklin de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1925.[8][1] Arxiu Històric de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. AHCCB 543.9
[2] Catalogue Collectif Suisse des Affiches [CCSA]. Bibliothèque de Genève. Cote: 13.16
[3] CCSA. Graphische Sammlung NB / BN / NL (BE). Signatur: SNL_EXPO_232
[4] CCSA. Graphische Sammlung. Bibliothèque de Genève. Cote: 13.16. Cote: Da 436
[5] CCSA. Graphische Sammlung. Signatur: SNL_EXPO_230
[6] CCSA. Graphische Sammlung. Bibliothèque de Genève. Cote: 13.16. Cote: Da 437
[7] CCSA. Graphische Sammlung NB / BN / NL (BE). Signatur: SNL_EXPO_229
[8] CCSA. Graphische Sammlung NB / BN / NL (BE). Signatur: SNL_EXPO_228

dilluns, 2 de juliol del 2012

Schweizer Mustermesse Basel [La Fira Suïssa de Basilea] (2)

Els cartells de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea (1)

Detall d’un fulletó de promoció i informació de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de l’any 1923.

Els cartells de la Schweizer Mustermesse es poden visualitzar en el web del Catalogue Collectif Suisse des Affiches (CCCSA). Els autors a qui la Fira de Mostres Suïssa de Basilea va encarregar el disseny dels cartells de promoció de l’esdeveniment firal van ser tots artistes helvètics. En el quadre següent indiquem el nom dels autors que van treballar per a la Schweizer Mustermesse i l’any en què ho van fer.

Autors dels cartells de la Fira de Basilea
Any
Burkhard Mangold
1917
Johann Emil Müller
1918
[Graph. Werkstätten Gebr. Fretz A. G., Zürich]
1919 i 1920
[Wolfsberg, Zürich]
1921
Robert Stoecklin
1922 a 1925
Karl Bickel
1926 a 1928
Carl Wendolin Scherer
1929
Ernst Keiser
1930
[Art. Institut Orell Füssli, Zürich]
1931
Karl Bickel
1932
Roger Spreng
1932
Numa Walter Rickenbacher (Numa Rick)
1933 i 1935
Werner Weiskönig
1934
Charles l’Eplattenier
1936
Bernhard (Beni) Hunziker
1937
Donald Brun
1938, 1953,  1966 i 1971
Hans (Johannes) Handschin (Rickenbach, 1899 – Basilea, 1948)
1939
Herbert Leupin
1940, 1943, 1946, 1950, 1954 i 1957
Peter Birkhäuser
1941 i 1951
Willy Jordan
1942
Hermann Eidenbenz
1944 i 1948
Rolf Rappaz
1945 i 1958
Otto Baumberger
1946
Alois Carigiet
1947
Percy Wenger
1948
Hans Falk
1949
Hans-Peter Hort
1952
Donald Brun
1955
Fritz Bühler
1956 i 1961
Celestino Piatti
1959 i 1954
Ferdinand (Ferdi) Afflerbach
1963 i 1970
Blaise Bron
1965, 1968 i 1974
Simone Hell-Bühler
1967
Casimir Marcet
1969
Hansruedi Scheller
1972
Schaad
1973
Walter Haettenschweiler
1975
Gerstner, Gredinger + Kutter, Werbeagentur AG, GGK
1976
Frobenius AG (Estudi)
1977
Grieder / Bermann / Wassermann AG
1978

En aquest primer article dedicat als cartells de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea, presentarem nou peces que corresponen a les cinc primeres edicions de la fira. Desconeixem l’autor de l’obra de set d’aquests cartells, un és de Burkhard Mangold i el darrer de Johann Emil Müller.

El cartell de la primera edició de la Fira Suïssa de Basilea, la de l’any 1917, és obra de Burkhard Mangold (Basilea, 1873 – 1950), un dels pioners en l’art del cartell a Suïssa. Burkhard Mangold va estudiar a l'Escola d'Arts Aplicades de Basilea (1889-1894), alhora que va aprendre l'ofici de decorador. Després va marxar a Munic (1894-1900) per tornar i obrir un estudi a Basilea el 1900.  A partir de 1905, va treballar com a litògraf en una impremta de Zuric. Va ser membre de la Comissió Federal de Belles Arts (1907-1910), de la qual va ser-ne president el 1909 i 1910. També va exercir la docència a l'Escola d'Arts Aplicades de Basilea (1915-1918) com a professor de litografia i de pintura sobre vidre i posteriorment (1918-1929) com a president del Comitè de l'Escola i del Museu d'Arts Aplicades de Basilea. Com a pintor i artista gràfic, Burkhard Mangold va experimentar en tots els àmbits de les arts decoratives i aplicades (el fresc, el vitrall, la il·lustració de llibres, el gravat, etc.).

El cartell de Mangold per a la Schweizer Mustermesse de 1917 és una composició de tons blavosos, en què cinc personatges, quatre homes i una dona, sostenen sengles objectes característics del país helvètic; no hi podien mancar el rellotge, ni un formatge de grans dimensions, ni la vaca suïssa. L’home de la dreta recolza les mans en una roda dentada, al·lusiva a la industria suïssa. A la part superior del cartell hi ha l’expressió ‘besucht die’ que enllaça amb el text de la part inferior, ‘schweizer mustermesse’, és a dir, ‘visita la fira de mostres suïssa’.

Cartell de Burkhard Mangold la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1917.[1]

L’obra següent, també de la primera edició de 1917 de la Fira de Basilea, és un cartell complementari a l’anterior. Indica la ubicació del recinte firal en un plànol urbà de la ciutat de Basilea.

Cartell de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1917.[2]

Johann Emil Müller (Altstetten 1885 – Lausana, 1958) va ser l’autor del cartell de la segona edició de la Schweizer Mustermesse (1918). El cartell d’Emil Müller és força simple des d’un punt de vista iconogràfic. El text informatiu ocupa gairebé la totalitat de la superfície de la composició. Sobre un fons negre, destaca a la part central en blanc el nom de l’esdeveniment firal; les dates de celebració es troben a la part inferior, en vermell i groc; i a la part superior l’expressió ‘besucht die’ (vista la ...) en groc. Tot el text està emmarcat per una sanefa on el color vermell és predominant. L’únic recurs iconogràfic, a part de la sanefa, és el caduceu de Mercuri, d’una mida més aviat petita, però ubicat en una posició central.

Cartell de Johann Emil Müller la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1918.[3]

El cartell de la tercera edició de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea, la de l’any 1919, és d’un autor desconegut, però presenta una composició gràfica molt similar a la del cartell d’Emil Müller de 1918. En aquest cartell, el text informatiu també té tot el protagonisme i no hi ha cap imatge gràfica que doni suport al text, tret de la sanefa decorativa que l’envolta. Fins i tot el caduceu de Mercuri del cartell anterior ha desaparegut. Us presentem dues versions de l’esmentat cartell, una en alemany i l’altra en francès.

Versió en alemany del cartell d’autor desconegut de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1919.[4]

Versió en francès del cartell d’autor desconegut de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1919.[5]

El cartell de la quarta edició de la Schweizer Mustermesse, la de l’any 1920, també és d’un autor desconegut. Si bé la composició gràfica continua sent molt similar a la dels dos cartells anteriors, hi ha un cert grau de sofisticació en relació a les peces precedents. El text informatiu es troba en el requadre central, el qual està emmarcat per una composició de motius florals on el color vermell, igual que la resta del cartell, té un paper rellevant. Cal fer esment que per primera vegada en un cartell de la Fira de Basilea apareix l’escut de Suïssa.  D’aquest cartell també us presentem dues versions, una en alemany i l’altra en francès.

Versió en alemany del cartell d’autor desconegut de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1920.[6]

Versió en francès del cartell d’autor desconegut de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1920.[7]

El cartell de la cinquena edició de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea, la de l’any 1921, també és d’un autor desconegut. Tot i la senzillesa de la composició sense la presència de sanefes florals, en aquesta ocasió el tractament iconogràfic del cartell és una mica més elaborat. El text informatiu continua centrant el protagonisme del cartell, però el caduceu, un dels atributs més característics de Mercuri, el déu protector del comerç, té un paper destacat. L’artista anònim d’aquest cartell només utilitza el negre, que destaca amb força sobre un fons clar. Novament us presentem dues versions, una en alemany i l’altra en francès.

Cartell d’autor desconegut de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1921.[8]

Versió en francès del cartell d’autor desconegut de la Fira de Mostres Suïssa de Basilea de 1921.[9]
[1] CCSA. Graphische Sammlung NB / BN / NL (BE). Signatur: SNL_EXPO_239
[2] Op. Cit. Signatur: SNL_EXPO_238
[3] Op. Cit. Signatur: SNL_EXPO_237
[4] Op. Cit. Signatur: SNL_EXPO_235
[5] CCSA, Bibliothèque de Genève. Signatur: Da 184.
[6] CCSA. Graphische Sammlung NB / BN / NL (BE). Signatur: SNL_EXPO_234
[7] CCSA, Bibliothèque de Genève. Signatur: Da 233.
[8] CCSA. Graphische Sammlung NB / BN / NL (BE). Signatur: SNL_EXPO_234
[9] CCSA, Bibliothèque de Genève. Signatur: Da 393.